Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

СЕВЕРНО СИЯНИЕ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Стозвучний рев на битката вседневна
  не стихва в снежните поля.
  И върху бледните чела
  Смъртта чертай, развихрена и гневна,
  зловещия си жертвен знак.

   

  А вихрите сред степите безбрежни
  отбрулят жълтите листа,
  забравени от есента,
  и разпилели къдри белоснежни,
  ридаят в ледения мрак.

   

  Но стъпват твърдо легиони горди
  по своя буреносен път,
  над тях шрапнелите мълвят
  заканите на обезличени орди,
  прокълнати пред бащин праг.

   

  А всички страдущи и морни братя,
  осъдени на вечен гнет
  от рухващия стари свет,
  целуват с трепет стъпките им святи,
  вбраздени в кървавия сняг.

   

  * * *

   

  От сибирските мрачни хижи,
  от каменния Петроград,
  презрели делничните грижи,
  червените тълпи се нижат,
  сплотени твърдо брат до брат.

   

  А тъй жестока е борбата!
  Отде не плъзна хищен враг?
  И кой престъпник на земята
  не тръгна с кървав нож в ръката
  да сее ужаси и мрак?

   

  Налете с кървави пълчища
  настръхналият Капитал,
  обърна в дим и пепелища
  на Сибир мирните селища,
  вериги нови изковал.

   

  Но гръмна мълния метежна
  над синовете на нощта
  и в свойта участ неизбежна
  стопиха се кат преспа снежна
  недоброими пълчища.

   

  Безумец е, кой хвърля шепа
  пръст - с пръст слънцето да затъмни,
  и кой надежда храни слепа
  да спре стихията свирепа
  на океанските вълни.

   

  * * *

   

  Да бъде крепка, братя,
  десницата ви свята!
  Вий първи в тъмнината
  запалихте звезда.

   

  Лъчът й ще учуди,
  зовът й ще пробуди
  задрямалите люде
  към хляб и свобода.

   

  И вихър от крилати
  души ще да разклати
  престъпните палати
  на земната беда.

   

  Да бъде крепка, братя,
  десницата ви свята!
  Вий първи в тъмнината
  запалихте звезда.

   

  * * *

   

  От руските поля далеч до Атлантика,
  през тайнствения лес на Индия безкрайна
  и всъде по света, де пот и горест блика,
  трепти с рубинен лъч сияние велико,
  открило със любов свещената си тайна.
  И неговия лъч е взор на херувим,
  и неговия зов е гръм: „Да победим!“

   

  Тълпи се легион до братски легиони
  и бурното море издига се и тътне:
  „Станете вий, деца, вий, робски милиони,
  притиснати под златни кървави корони,
  угасващи в нощта и в сънищата смътни!
  Станете вий, деца на Лондон, Берлин, Рим,
  умира старий свят, ний нов ще сътворим!…“

   

  И блика над света туй северно сияние,
  огряло огнен път през кървавата вечер,
  и робските деца възрастват в великани,
  в смирените сърца разбуждат се закани
  и тътне все напред рубинения глетчер.
  А неговия зов лети кат светъл химн,
  а неговия химн гърми: „Ще победим!“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]