Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

СТАРИЯ МУЗИКАНТ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Все там до моста приведен седи,
  тегли полекичка лъка,
  а над главата му ревностно бди
  черната старческа мъка.

   

  Бурно край него живота кипи
  в грижи и горести вечни
  и пъстроцветните шумни тълпи
  все тъй са зли и далечни.

   

  Привечер спуска се траурен здрач,
  ситен снежец завалява,
  спира цигулката горестен плач -
  стареца немощно става.

   

  И прегърбен той пристъпя едва,
  спира се тук-там и стене,
  шепнат му злъчни, невнятни слова
  зимните вихри студени.

   

  Там - от скованата в мраз висина -
  мигом през тънкия облак
  хвърля му поглед печална луна,
  фосфорно бледа и обла.

   

  А зад гърба му пристъпя Смъртта,
  кървава и многоръка,
  и по цигулката старческа тя
  тегли полекичка лъка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]