Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

ПЪРВИ МАЙ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Да спрат фабричните комини
  и всеки черен труд да спре,
  и туй намръщено море
  от морни роби и робини
  да озари и приласкай
  усмивката на първи май!

   

  Зората пурпурна всетява
  смъртта на тягостната нощ
  и новий ден с всевластна мощ
  горите тъмни озарява.
  И всеки негов лъч сияй
  с победен зов на първи май.

   

  О, морни бледолики братя,
  камбанен зов лети над нас,
  вестяващ онзи светъл час,
  когато в огнена разплата
  победата ще увенчай
  пламтящий меч на първи май.

   

  Когато в черните грамади
  на рухващия кървав храм
  ще изградим, сред дим и плам,
  сред трупове и барикади,
  с тържествен химн на първи май
  очаквания земен рай...

   

  Да стихнат трепетните грижи,
  о, морни братя и сестри,
  и отдих свят да зацари
  в прихлупените мрачни хижи.
  И нека в тях да възсияй
  усмивката на първи май!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]