Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

ПРОЛЕТАРИЙ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  В полунощ пред заключени двери
  аз стоя непризван, непознат
  и в ръцете ми гневно трепери
  съдоносният яростен млат.

   

  В беломраморни охолни зали
  лъкатушат светлинни вълни -
  несмутени от робски печали,
  веселят се мъже и жени.

   

  Пиршеството на празник разблуден
  увенчано е с мрачен разкош
  и всечасно през блясъка чуден
  се оглежда настръхнала нощ.

   

  А надмогнал студената бездна
  и вълните на кървав потоп
  аз повдигам десница железна
  и велик съм, защото бях роб.

   

  През години на черна нерадост
  възмъжах и обжарих гърди;
  в знамената на моята младост
  мъдростта на теглата ми бди.

   

  Разбунтуван кат луда стихия,
  ще разбия заключений вход,
  с тържеството на властен Месия
  ще руша и създавам живот.

   

  А в зори, сред възторжени песни,
  ще протегна аз груби ръце,
  и високо, високо ще блесне
  светлината на нежно сърце.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]