Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

ПРОЛЕТТА НА РОБИТЕ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  През мъглите на вечните грижи
  непозната е нам пролетта;
  аромата на свежи цветя
  не целува порутени хижи,
  там не бликат златистите мрежи
  на трептящия слънчев топлик,
  там изправя се ужас столик
  и гладът свойте жертви бележи.

   

  Още в люлката с робски присъди
  засенени са детски лица
  и наместо цветя и слънца
  тях ги дебне неволя навсъде.
  Бледолики, те мрат с милиони,
  а полъхва ги дъх на цветя,
  щом до тях е възпряла Смъртта
  и пръстта над ковчега се рони.

   

  Но отмине ли болест свирепа
  пролетарския бледен отрок -
  пред олтаря на златния бог
  той е жертва незнайна и слепа;
  властелинът навсъде издига
  безнадеждни студени стени
  и зловещо и громко звъни
  всекидневната тежка верига.

   

  В работилници, фабрики димни,
  дето мъка душата терзай.
  чужденец е цветущият май
  и нечути са звънките химни.
  Обезкрилен за радостен полет,
  там мълчи прикован Прометей
  и душата му вечно копней
  за великата вихрена пролет.

   

  А ще дойде таз огнена пролет
  с ореол от рубин и звезди;
  тя ще дойде сред черни беди -
  милиони за нея се молят!
  И ще гръмне навред по земята:
  „Пролетарии от всички страни,
  пролетта и за нас прозвъни
  огнекрилия зов на борбата!“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]