Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

ТОВА Е УЛИЦАТА

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Това е улицата - улицата многолюдна,
  която киска се и плаче
  чрез хилядите минувачи,
  която с гръм чете поемата си чудна,
  де всеки стих е кървава бразда,
  написана с длетото на труда
  по черний мрамор на неволите човешки -
  това е улицата, в чийто вик
  заслушва се живота многолик
  и шеметен повлича пак оковите си тежки...

   

  В зори през теменужен здрач и бодра нега,
  в гълъбоцветен прах на пладне
  или сред сенките грамадни,
  които бавно вечерта раздипля и протега:
  на улицата все таз сеута трещи,
  там многохилядно сърце все тъй тупти,
  преплитат се далечен звън и грохот близък,
  гърмежи, врява, трясък, вой и смях,
  и вечна грижовност, удавена в железен писък!

   

  Това е улицата! Толкоз немощна изглежда
  и толкоз много търпелива!...
  Но щом сред свойта скука сива
  възсепне се и огнепурпурна одежда
  наметне върху каменните си плещи,
  щом бурята завий, затътне, заплющи -
  о, в бездните на мрачни кръгозори
  звездите спират своя вечен път,
  и притаен, заслушва се светът:
  - Това е улицата, улицата днес говори!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]