Христо Смирненски

проза

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

 

Христо Смирненски

 

 

 

          Ние сме бедни хора, другари, а понеже сме бедни, разбира се, сме и грешни. И ето един ден добрият Господ Саваот, самодержец всемирен, намира в кафето си, поднесено му от отец Панфутий, една полужива муха. Понеже е Господ, той няма да я убие. Все пак той ще се разгневи и понеже времената са не особено мирни, той ще си направи сметката и няма да се разсърди нито на отец Панфутий, нито на някой от архангелите си, а на някой от грешниците земни. И прав си е човекът… пардон, Господ. Виж, че се поспречкал с небесните си слуги и те му обявили стачка или чисто на просто, както италианските работници, го накарат да си вземе книжата от касата и довиждане, дево Марийо! Всемирната фабрика остава в ръцете на работниците, а господ по налъми отива да търси съветите на Връбчо Добриянов!
          Не, Господ си е разумно същество! Той няма да се разсърди нито на светиите, нито на архангелите, а на някой земен грешник, който съвсем не подозира чакащата го участ и спокойно си купува една любеничка за вечеря. И как мислите ще излее Господ своя гняв? С мълния, с потоп, с огнен дъжд, буря или чума? А, не! Съвсем не. Човечеството води 5 години война и тези ужаси на дядо господа вече си нямат ефекта. Чисто и просто Саваот, след като намери мухата, свива вежда и я пуска, като й посочва грешника земен, който си купуваше любеничка за вечеря. Полита богопомазаната муха към град София и - хоп - право на лявото ухо на грешника. И представете си, че този човек съм аз, почувствувал се богопомазан (нали мухата беше в кафето боже!), и че озарен от дух свети, аз веднага оставям любеницата и право в книжарницата. След 10 минути аз съм пред масата си и почвам да пиша законопроекти. Но понеже не съм окончателен и чистокръвен земледелски депутат, не ми върви и трябва да прибягна до някои магии. А те са малко. Първо: изгарям студентската си книжка, изхвърлям през прозореца всички правописни речници и коли по правото и слагам под себе си библията, за да ми е по-високо. Второ: обръсвам си врата, слагам една възглавница на корема си, за да изглеждам по-шкембест и ето ме дружбашки законодател. Туйто! Сега внимание:
          1. Законупруект за парлъмента.
          Член единствен: Всички предложени от землиделски чиляк законупруекти се приемат без дибати.
          Мотиви - за да нема въобще гюрлютия.
          2. Законупруект за поясите.
          Член първи: Когато на некои депутатин му се влачи пояса по дъските, никуй нема право да го настапва.
          Член втори: Който го настапи, усвен дето го заплаща, ами са изключва и от три засидания.
          3. Законупруект за съществителните имина.
          Никой не може да произнася думите: арсинал, корупсия, скъпутия, гешифтарство, народен мъгазин и пр. обидни думи.
          4. Законупруект за спането.
          В случай на случайно спане на некой дипутат през време, кугато са гласува, комшията му има право да гласува с две раце, за да не са губи гласа.
          5. Законупруект за песните.
          Забранява си на даскалята да пеят разни идни руски любовни песни, защото тува е пруявление на болшевизъм.
          6. Законупруект за тунелите.
          За напред тренувете не требва да минават през тунели, защото:
          а) Става много тъмно.
          б) Възползувани вследствие тъмнината, некой харсъзи ми откраднаха торбето с извара, когато отивах за Плевин.
          в) (Най-важно.) Като слезохме на гарата, достоверната ми сопруга съобщи ми, че некой я ощипъл за раката, а което е противодържавно.
          7. Законупруект за народността.
          Тъй като се константирува, че впоследствие бърсненето на мустаците почва да се прилича на немци, никуй за напред не е позволено да се бръсни мустаците.
          Зъбилежка: Който се залови да си бръсне мустаците, наказва се да ми изоре нивата без пари.
          8. Законупруект за мълчанието.
          Никой нема право да разправя на лево и на десно, че имаме цензура, защото думата цензура не е българска, поради куето не може да има такива нещо по нас.
          И тъй аз, в качеството си на депутат от народния земледелски съюз, оферирам пред парламентарниата група с посочените горе 8 законопроекта. Ако министерският съвет посредством цензурата намери, че посочените законопроекти не са народополезни, аз ще съставя други осем, като предварително се посъветвам с Телефончето.

 

 

          С извинение: Яким Егейски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 2, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]