Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

СМЪРТТА НА ОВЧАРЯ

 

Трифон Кунев

 

   

   Три години млад овчарин
             болен, та неволен -
   три години от възглаве
             глава не повдига.
   Три години майка сбира
             билки лековити,
   врачки пита - цярье търси -
             скришом сълзи рони...

    

    Ей полъхна
    китна пролет -
    нацъвтяха
    теменужки,
    минзухари -
    по горите,
    и зюмбюлко -
    във градини.
    Ей прифтаса
    китна пролет!

    

   Огреяло ясно слънце
   у момкови равни двори;
   надникнало през прозорци,
   погледнало, послушало -
   чедо с майка се прощава:

    

   „Прощавай, майко злочеста -
   на пряко думи ще думам:
   не ли ти, майко, омръзна
   три годин болен да гледаш -
   на мене, пусто, досади...
   Изниза ми се снагата,
   уста ми кора фанаха,
   очи ми - черна покривка, -
   не ще се, мале, оздрави...
   Омъжи ми се първо либе,
   изжениха се верни акрани,
   измряло ми е сивото стадо,
   гъбясале ми медни кавали,
   изнизала се снага юнашка -
   кого да жаля, кого да мисля? -
   Сал тебе жалях и теб отжалих,
   майко злочеста“...

    

   Трепере слънце - захожда,
   с душа се дели овчарят.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

Електронна публикация на 05. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]