Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ОБЛОГ

 

Трифон Кунев

 

   

   Облог чинат момко и девойка
   у ливади сам-сами да спават;
   дивно чудо сакат да се сказва -
   сън да спават, да се не задяват...

    

   Моме такса сребърни гердане,
   луд гидия - пушка огнебойка;
   спали миром дор до полунощи -
   не стърпя се палава девойка:

    

   - „Пушка ли ти толко домиляла,
   Бог убил те, черноок делия?
   Обърни се, утро недочакал -
   я не жаля ни гердан, ни шия“...

    

   - „Ей девойко, преспанска ягуля.
   Харно беше, миром да би спала;
   Теб милеех, пушка и не смислях -
   ти нехаеш, я ли да те жала?“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 07. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]