Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

АЕГИДИ, СРЕБРЕНА БОГДАНО...

 

Трифон Кунев

 

   

   Аегиди, сребрена Богдано,
   зарад тебе пътища забравих:
   път минува долу под селото -
   я край вазе друмове направих...

    

   - Аегиди, тугинско юначе,
   що да сторя, що да ти направя -
   сѐ едната дума майка сбори:
   в чуждо село тато ме не дава.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 07. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]