Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

АХ, ПЪРВИЙ СНЯГ!

 

Трифон Кунев

 

 

Ах, първий сняг! Дете, за сетен път ела
и нашата любов, с поло̀мени крила,
                    горчиво да оплачем.

 

И белите цветя, които плахо мрът
под ледните целувки на снегът;

 

И с първий сняг покрити мъртвите листа -
замръзнали въздишки на уста...

 

Ах, първий сняг! Дете, последен път доди
мъртвеца в нашите гърди
                    горчиво да оплачем...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]