Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

ТВОЯТА ЛЮБОВ

 

Трифон Кунев

 

 

Твоята любов - далечен звън от сребърна камбана -
морна долетя до мен и тихичко издъхна:
тихичко погребах твоята любов - горкана,
и под бурени отдавна нейний гроб заглъхна.

 

Звън далечен днес отново на сърцето ми нашепва
тъмна приказка за твоята любов умряла -
то, заспало тежък сън, учудено се сепва:
спи, сърце, под златните криле на есен закъсняла...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]