Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

ДОПИСАХ ПИСМОТО...

 

Трифон Кунев

 

 

Дописах писмото; и медлено прочитам
нестройните му редове; а чуден ритъм
от чудна песен във ушите ми звучи:

 

Нечувана и толкова позната песен!
И слушам я мечтателно-унесен,
и виждам идол със избодени очи.

 

Във храм на запустение оставен;
и чувам зов неясен и сподавен
от тайните на безпрогледна нощ...

 

Дописах писмото, но има още място:
за послеписа, о сърце злочесто!
Ечи нечуваната песен йощ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]