Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

НАД ГРОБА

 

Трифон Кунев

 

 

Над гроб избила пролетна трева:
девойко, мойте влюбени слова -

 

на втора пролет песента печална;
залутан ек от повест погребална;

 

и бледните цветя, последните цветя
на розов храст, отдавна който прецъфтя...

 

И ето, виждам скръбното видене:
замръзнал розов храст - замръзнало томлене -

 

и птичка пъстрокрила, помръзнала и тя
връх розовия храст, отдавна който прецъфтя...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]