Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ТРЕВЯСАЛ ГРОБ

 

Трифон Кунев

 

 

Тревясал гроб и билки прецъфтели,
на знойно лято песента последна, -
и камък, който тихичко въздиша,
със тъмен надпис: „Любовта ми бедна.“

 

Тревясал гроб и билки прецъфтели,
и жерави отдавна отлетели:
и надпис, който тихичко говори
за срутен храм във глъхнати простори...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]