Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

КАНДИЛО

 

Трифон Кунев

 

 

Кандило - умирающи лучи -
и пълни с призраци очи...

 

Желана смърт; във морно упоене
ще гледам жъдено видене:

 

самичка ти, покойнице прекрасна,
въставаш в сумрака неясна,

 

безмълвна гледаш и зовеш
с безумно-сладостен копнеж...

 

Желана смърт. Във кротко упоене
ще гледам милото видене;

 

И тихичко ще арфа заридай
на тъмната легенда темний край.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]