Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ОСТАВИ МЕ ДА ЗАСПЯ

 

Трифон Кунев

 

 

          Остави ме да заспя...
Като невести с брачни покривала,
цъфналите дървеса изглеждат в пролетната нощ;
някой дух незрим молитви шепне във нощта заспала:
          Остави ме да заспя...
Като далечна погребална песен
моята душа ридае глухо в пролетната нощ;
и бленува: светнали цветя и златокъдра Есен:
          остави ме да заспя...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]