Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

СЪН ПРОКОБА

 

Трифон Кунев

 

 

Сън прокоба: плачуща любов над смръзнати сърца
под липи, които кротко ронят своите листца;

 

плачуща любов посред есѐнни минзухари
и покъсани венци от бедни ненюфари;

 

плачуща любов, приведена за сетен път
над разсипан аромат от счупений съсъд...

 

Сън прокоба... Тъмний дух на Есента витае
низ помръкналите ветви и задавено ридае...

 

О, дете, седни ми близичко до мен
и разказвай ми за някой слънчев ден;

 

и разказвай ми за цъфнало кокиче
и за скоро долетяло отдалеко птиче...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]