Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

МИЛ СПОМЕН

 

Трифон Кунев

 

 

Мил спомен от далечното преди -
кокичета на нейните гърди;
        и от косите нежен мирис:
        повяхнал цвят, забравен ирис.
И сладкий плам на стиснати ръце,
в притома замирающе сърце -
        и от косите нежен мирис:
        забравен цвят, повехнал ирис.
Повехнал цвят, изстинали гърди,
и само спомен отпреди.
        Ах, от косите нежний мирис:
        забравен цвят, повехнал ирис...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]