Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

СЪЗРЯ СЕ

 

Трифон Кунев

 

 

Съзря се; залутан ек от млъкнали акорди
витае още във пространния чертог на Младостта;
но чудний пир се свършва; от венеца ми отронени листа,
замрежили рубиновия сок на мойта чаша,
летят безмълвно; през замаяните ми очи
нощта на моя пир привлича своите сенки;
и чувам аз във глъхналите зали да ечи
въздишката на поломѐни клавикорди...

 

Съзаря се; залутаният ек на млъкнали акорди
замира плахо и зове:
Аз ида примирен при вас, безсмъртни богове!...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]