Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

СЕНКИТЕ ИЗЧЕЗНАХА...

 

Трифон Кунев

 

 

Сенките изчезнаха. Пристига вечерта
сънена, обкичена със макови листа.

 

Нумидийски роби, дайте много рози
на любимата за тъмните чертози.

 

Запалете пред олтарите огън,
разбудете си тимпаните от сън.

 

Роби и робини, накичете с рози
на Избраницата тъмните чертози.

 

Роби, отворете всичките врата -
нека да навлезе цяла вечерта;

 

нека да разбуди в нейните чертози
Ероса, задрямал между много рози.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 02. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]