Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

НЕ МИ БУДИ...

 

Трифон Кунев

 

 

Не ми буди от тежък сън сърцето,
о, чуден дъх на утрешната пролет -
сърцето ми заспа;
сърцето ми е гробница студена -
мълчание и мрак...
О, чуден дъх на утрешната пролет -
сърцето ми е гробница студена
на мили мъртвеци:
ще лъхнеш там и не живот -
смущене скръбно ще възникне;
и тъмен рой от тъмни сенки
залута-щът се там
и горка песен ще запеят...

 

О, чуден дъх на утрешната пролет,
не ми буди от сън сърцето!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]