Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ПОЛЪХНА РАННА ЕСЕН

 

Трифон Кунев

 

 

Полъхна ранна Есен - зла превара -
със тиха скръб и старий лес помръкна;
как бѝ, що бѝ - не смогна да огледа:
осъмна весел, весел не замръкна.

 

Измама би, и темний лес попарен
оста без радост и без птича песен;
и кротко той листа зарони;
Измама би, а се дошла би Есен...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]