Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

ИЗМРЯХА СЕНКИТЕ...

 

Трифон Кунев

 

 

Измряха сенките на вечерта, запъпла мрак от изток
и смоквите се виждат като чужденци,
насядали по пътя за почивка.

     

    Безветрие.

 

На бледи небеса се очертават
замислените върхове на планини,
пребулено със теменужно було:
          защото слънцето умря.

 

Очите ми са пълни със видения,
душата - с химни към нощта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 02. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]