Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ДАЛЕЧИНИ

 

Трифон Кунев

 

 

1. Със черно було твоят образ ще покрия:
         в сърцето ми; и твойте, мирните очи, които с кротка горест
         следят безумствата на мойта плът.
2. Загубих те и няма да те видя.
3. Аз искам да забравя:
         и в някой ден на хладно примирене
         да снема булото на твоя лик
         и всуе да запитам аз учуденото си сърце:
         къде съм виждал тези, морните, очи
         със тъмно отражение на гибел?
4. Аз искам да не помня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 04. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]