Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

РАЗГОВОР

 

Трифон Кунев

 

   

   - Ой, девойче,
   лепа моя жалбо!
   Снощи беше
   мощне разговорна:
   мед ти бяха
   алените устни,
   буен огън -
   погледи срамливи...
   А кому си
   днеска налютена? -
   Дал` на майка,
   дал` на стари татко,
   ил` на твоите
   братя и другарки?

    

   - Свидно либе,
   черноок невене!
   Ни на майка,
   ни на стари татко.
   Току, либне,
   тебе съм сърдита:
   нямаше ли
   вихро врано конче -
   отозаран,
   пусто, да поминеш
   да го поиш
   студна бистра вода:
   най-студени
   нашите герани.
   Равни друми
   пусти опустяли -
   весден чаках
   тебе не дочаках!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

Електронна публикация на 05. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]