Пейо Яворов

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

КЪМ БРЕГА

 

Пейо Яворов

 

 

 

На брегове незнайни криволици смътни,
загадъчни ръмежи на вълни попътни
- и денонощен път...
Видения ту лъчезарни, ту печални,
сред брачни тържества камбани погребални
- и тътне из простора всеки кът.

 

На изстъплени сили мъжките размахи
и женствени възгласи, радостни и плахи,
досягат моя слух;
задавен плач на изкупителните жертви
и стонове над въжделенията мъртви
кошмарно надделяват сънен дух.

 

Нечуто се докосват изхабени корди,
в смирена жалост глъхнат звуковете горди -
немее чужди бряг...
Затулят се нататък корабите малки,
без диря да оставят гмежите им жалки, -
вълни се кискат глухо в своя бяг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]