Пейо Яворов

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

МЕНЕ, МОМЕ, НЕ ЛЮБИ...

 

Пейо Яворов

 

 

 

Мене, моме, не люби,
скъпа младост не губи;
горък странник отдалече -
пусто зло ме тук довлече.

 

А оставих у дома
мила майка сам-сама:
тя въздиша днес и чака
да прегърне син юнака.

 

Че за нея съм един
аз и радост и надежда;
без едничкият и син
в старост кой ще я наглежда?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]