Пейо Яворов

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

НА ПЛАДНЕ

 

Пейо Яворов

 

 

 

Спи тежък сън душа (след оргия безпътна),
задавена от битпазарските парфюми
на уличната прелест - отвратена, мътна
от евтини напивки, крясъци и глуми.

 

На пладнята часа ще скоро да удари.
Кошмарно спи душа, спи още непробудно,
не мога аз да стана. Станаха другари,
излязоха - и вън заглъхват стъпки мудно.

 

Притвориха зад себе си врата другари...
Аз искам въздух и прохлада, как да стана?
И вечер наближава!... Пладнята настана
сред пушек от тютюн и винни па̀ри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]