Пейо Яворов

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ОВЧАРСКА ПЕСЕН

 

Пейо Яворов

 

 

 

Свърнах стадо, либе Радо,
снощи на полето
и полегнах, час подремнах,
съних зло проклето:

 

уж са били теб годили
за Радой съседа,
теб годили, мен сватили
с мъка сърцееда.

 

Скочих: болно, неповолно,
трепна ми сърцето;
кръст направих и оставих
стадо сред полето...

 

Късни нощи, а пък още
свещ у вас гореше;
твоя радост, моя жалост -
кой ви госта беше?!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]