Бойко Пенчев

„Слизане в Египет“

Литературен клуб | съвременна българска литература | съдържание

 

 

 

ЛИЦА

 

Бойко Пенчев

 

 

Поп пика

 

Ихнилат има миловидно и кръгло лице, месести бузи, остър и твърд поглед, широки рамене и свободен вървеж. Говори дръзновено, принуждава ония, с които говори, да повтарят и потретят това, което му казват и малка важност дава на думите им. Разтваря широка кърпа и секне се с голям шум. Киха гръмогласно и плюе надалече. Обича жените и те му правят благоволение. Спи деня, спи нощя и все дълбоко; хърка, когато другите говорят. По голяма нужда ходи рядко, но с продължителност и омиротворение. Той е весел, обича да се смее, нетърпелив е, високомерен, гневлив, свободолюбив, политик, тайнствен върху работите на времето. Вярва, че е духовит и способен на всичко. Ихнилат е поп пика.

 

 

Седмак спатия

 

Агатон е слаб, сух, лицето му е бледно, очите хлътнали; спи малко. От децата се страхува и избягва. Прибира го жената на горския, жена кръвена и велегласна; омърлушва се и там. Той е разсеян, умислен и, ако и духовит, прилича на глупав. Отваря устата си само за да отговаря; кашля, секне се над шапката си; плюе почти в себе си и чака да остане сам, за да кихне или, ако такова нещо му се случи, то става без да се досетят другите; никой го не поздравява. Агатон е седмак спатия.

 

 

Дама купа

 

Периклея е модроока, горда, с кожа гладка, алабастрово бяла и весела. Нравът є е дързък, пътищата никога прави. Смее се много, често се замислюва; поглед блуждаещ, проницателен, разговаря с мъжете и си тръгва преди да са казали последната си дума. Сутрин за любовника си се не сеща; спи по-добре сама и мирише твърде приятно. Обсъжда само възвишеното и незначителното. Мие се с топла вода, обича портокали и стриди. Гърдите и косите си оставя свободни. Периклея е дама купа.

 

 

Вале пика

 

Кратил е сух, жилест, с чело дълбоко и очи хлътнали. Зъл, паметлив, пиенец, тайнствен в тревогите. Обича лютиво и печено.На черква не ходи и жена си не пуска. Убива на съседа си кучето с нож.Сърдит за световните работи. Бръсне се вечер, вторник и петък; пада по очи върху земята и вие като ликорна. Разхожда се духом по незнайни пътища и се мисли годен за най-велики дела. Кратил е вале пика.

 

 

Девятка спатия

 

Лизимах има голяма и мокра уста, подпухнали очи; върви меко. Страхува се от лошо време и ненадейна смърт. Пие отвара от лястовичи крачета за очебол, звъника за отекъл мъдрец, бъркано мляко за живеница, въртикъщник за лошо сърце, пирен за запек, вратига за дрисък. Спи малко, повече денем. Сутрин разглежда извержението си доволно внимателно. Живее с жена си и майка си. Лизимах е девятка спатия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

 

Електронна публикация на 25. януари 2006 г.
Публикация в кн. „Слизане в Египет“, Бойко Пенчев, ИК „Жанет-45“, Пл., 2000 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]