Уважаеми читатели! Електронното издание и виртуална библиотека „Литературен клуб“ се нуждае от вашата подкрепа,
за да продължи да съществува! Ако желаете да помогнете, можете да използвате следната банкова сметка:

 

Първа инвестиционна банка,
BIC FINVBGSF BG62 FINV 9150 10BG N0HC K1
Емилиян Антонов Николов

 

Сърдечно благодарим за разбирането и за съпричастността!

 

Кристиян Енчев

логика

Литературен клуб - над 20 години! | философия | публикуване

 

         Кристиян Русев Енчев е роден в град София на 02.10.1968 г. На 10.07.1998 г. придобива степен магистър, специалност философия в СУ "Св. Климент Охридски", със защита на дипломна работа на тема: "Схемата като метафора в 'критическата трилогия' на Имануел Кант" с научен ръководител: проф. д-р Иван С. Стефанов. От 06.06.2005 има диплом за образователна и научна степен Доктор по научната специалност Логика. Има множество публикации и участия в различни научни конференции.

 

 

 

©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]