Кристиян Енчев

логика

Литературен клуб | философия | публикуване

 

         Кристиян Русев Енчев е роден в град София на 02.10.1968 г. На 10.07.1998 г. придобива степен магистър, специалност философия в СУ "Св. Климент Охридски", със защита на дипломна работа на тема: "Схемата като метафора в 'критическата трилогия' на Имануел Кант" с научен ръководител: проф. д-р Иван С. Стефанов. От 06.06.2005 има диплом за образователна и научна степен Доктор по научната специалност Логика. Има множество публикации и участия в различни научни конференции.

 

 

 

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]