Георги Здравков

история на литературата

Литературен клуб | публикуване | азбучен каталог

 

         Георги Здравков Георгиев е роден на 13. април 1969 г. в гр. Плевен. Средното си образование завършва в ТМП „Мишо Цонев“ в родния си град. Завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1995 г. със защита на дипломна работа на тема: „Мотивът за пътя и пътуването в българката проза“ с научен ръководител проф. д-р Никола Георгиев в Катедрата по теория на литературата. Дипломиран магистър филолог. Бил е докторант на самостоятелна подготовка в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Катедра „Литература“. Има множество публикации в периодичните издания: в. „Септемврийска победа“, сп. „Армейска младеж“, „Пламък“, „Летописи“, „Език и литература“, „Български език и литература“, в. „Литературен форум (Нова христоматия)“, „Култура“, „Български писател“, „Словото днес“ и др. Понастоящем е старши учител по български език и литература в СДУ СДС „Св. Иван Рилски“, гр. София. Носител е на ІІ ПКС.

 

 

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]