Лора Шумкова

литературна критика

Литературен клуб | публикуване | азбучен каталог

 

 

         Лора Шумкова е дипломантка в магистърска програма „Семиотика“ на Нов български университет. Интересите й са в областта на литературната семиотика и визуалните изкуства. Съредактор на „Varium est“ - приложение на „Литературен вестник“ за университетска култура, член на редколегията на сп. „Следва“. Умира през месец май 2023 г. в гр. София.

 

 

 

 

© 1998-2024 г. Електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]