Мария Липискова

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Стаята на Бродски

 

Мария Липискова

 

 

половината стая
затворена от голям гардероб
семейна снимка

 

 

на горния етаж между книгите
има празен асансьор до
Ню Йорк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 13. септември 2012 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]