Ани Илков

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Среща и разговор

 

Ани Илков

 

 

Най-трудното във нашия живот
са разговорите и срещите ни – думите.
Светът немее в произнасянето – губи се,
легендите почти са ни превзели.
Ти каза! И бе чут!
Но кой те слушаше?...

 

Морето е безкрайно
и то жадува действия без воля.
Ти каза и бе чут, и бе записан,
заключен във гласа на раковината.
Там, в тъмното, сред гласовете
на легендите и на морето,
е мястото едничко на Гласът!

 

Къде ли и легенди, и море намират сили
наместо нас да изговарят,
да помнят и записват,
да възпяват
това, което сме успявали чрез радост и страдание
сами да разберем, за да поискаме да чуем?...

 

Да, тези срещи-разговори имат втори смисъл
(защото те са разговори в срещи по море!).
И всеки път делфинът ще узнава слисан
Псувните груби или нашите безписмени молби...

 

Знам, старецът е символ на грамотност!
Там някъде, където слухът изтънява и се губи (из морето),
там! – глух, ням и щастлив със щастието,
което мечтаем на младини,
там! – само там ние можем да узнаем,
че сме мечтали, без да знаем, чрез лъжи...

 

Какво му е на стареца, че може
да дращи мъдри думи по морето?...
Вълните ги отмиват, той се смее,
Зелени водорасли го полепват...

 

По-друг е смисълът на наште срещи-разговори
(тъй рядко живите се срещат по море!)...

 

И както между вяра и молитва
расте страданието в житейски безпорядък,
така един към друг гребем. И разговаряме!
Та срещите на са поеми за морето,
Поеми на вълните, на Гласа –
нашият глас – безазбучна молитва,
глас настоящ – сред пяна и медузи...

 

... докато синьото море не ни изтрие,
със своя мощен Глас не ни погълне,
и гладкия делфин не ни изпие
като легенди – паднали по дъното.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 14. ноември 2010 г.
Публикация в кн. „Мала АЗиЯ на Душата“, Изд. ателие „Аб“, С., 2004 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]