Ани Илков

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Жената

 

Ани Илков

 

 

Всякак е важна жената
Важна откъм гърба
Важна откъм устата
Важна откъм плътта

 

Важно е нейното име
Шарена – нейната котка
Думите които тя взима
След своя сън – вместо тоник

 

Важна е бялата стая
Черната стая е също
Важна. Това одеяло
Важно с любов я прегръща

 

Важна е стъпката в събота
Танца посред нощ в неделя
Важно е нейното бъбрене
След като всички са спрели

 

Много е важна Жената
Важна е нейната важност
Трепета нежен на ноздрата
Устните важни и влажни

 

Жената е важна! Аз казах
Гледай я от прозореца
Докато в тебе ухаят
Нежните листи на розата

 

Докато с ужас откриеш:
Женска под нас е земята!
И тръгнеш да плачеш и виеш
Като кърт като пес...
               като вятър.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 14. ноември 2010 г.
Публикация в кн. „Мала АЗиЯ на Душата“, Изд. ателие „Аб“, С., 2004 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]