Анна Лазарова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

ЗАТВ-OPEN-NО

 

Анна Лазарова

 

автобусът винаги
затваря врати
за двамата старци
още преди
да е слязъл вторият
онзи отвън
отчаяно тропа
по прозореца
уж с бастуна си
а безпредметно
досущ като очите ми
блъскам безпомощно
по стъклата
на всичко
което остана вътре

 

 

 

 

 

 

 

продължи

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. август 2015 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]