Бина Калс

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

Дърво

 

Бина Калс

 

 

Израстна дърво в двора им,
но в хубостта му не можаха да го разпознаят.
Зачакаха да видят плодовете.
Едни мислеха:
               „Ще се родят смокини!“
Други:
               „Това е лаврово дърво.“
Трети:
               „Не, това е мирта!“
Настъпи спор и разпра помежду им,
и после някой каза:
„Дайте да го отсечем,
и да посадим друго на негово място!“
Взеха сатъри, брадви
и почнаха да го удрят -
но то не падаше!
Чудеха се.

 

По-късно огънаха част от клоните му
на изток, и на запад.
И от една страна на север огънаха.

 

А след нощта на целувката
сложиха кръст на цялата работа,
и се прибриха доволни за празника.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. април 2008 г.
Публикация в кн. „Висока вода“, Бина Калс, Изд. „Български писател“, С., 2007 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]