Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

осезавайки

 

Марин Бодаков

 

 

 

полумрака на март
неясните води на Княжево - по-вкусни
от тялото, което навестявам с нежност
разтворените здравословно ризи
вървежите, безкрая, тишините
на март

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. август 2007 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]