Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

прозорец

 

Марин Бодаков

 

 

 

невидимата хрътка,
която аз съм водел на връвчица
невидима
милувките на младата муцуна
и свежестта й след години дързост
развеселяват

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. август 2007 г.

© 1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]