Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

грижи

 

Марин Бодаков

 

 

 

как се разлиства въздухът по бронхите

 

какви сълзящи тайни
от луковицата на своя сън узнаваш

 

кои храни не ти понасят

 

мисля си

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. август 2007 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]