Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

киселина

 

Марин Бодаков

 

 

 

когато се докосват стъпалата ни
сънят е малка северна имплозия -
         прераства в любене

 

като дъга през юли се извива
                                                коремът ти
като тъга през август осмелява
и мащерката върху мен потръпва
радостна

 

         проникновената ти задница, гърдите ти
предприемчиви
                                  през пубертета

 

                                                                всичко вдъхновява

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. август 2007 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]