Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

Отпуск по бащинство

 

Марин Бодаков

 

 

 

Момиченцето ни - пространство,
което бавно се възпламенява и разраства. Сияе
новината на Анна:

 

увеличава концентрацията на разтвора,
обогатява веществата в нас,
промива ни и
изпарява

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2004 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]