Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

Плач пред обетования приятел

 

Марин Бодаков

 

 

Защо размразих кариерата си? -
никаква дълбочина, никаква мистерия
...Временнитe решения се превръщат в статуи,
амбицията ги оспорва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2004 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]