Данила Стоянова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

***

 

Данила Стоянова

 

 

Звездите се давят в облаците
и облаците ги заливат.

 

Излязох на перваза
студът ме понесе
дъждът ме унесе
шепне на стъпалата ми песен
Голи
лилави тополи
с жълта луна
в клоните

 

тъмно небе
первазът възлиза
тъмно небе
все по-наблизо
тъмнозелено
лилаво-синьо
небе
в тебе навлизам

 

Звездите се давят в облаците
издавиха се всичките.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 11. април 2020 г.
Публикация в кн. „Последните (поети от 80-те години)“, Изд. „Сиела“, С., 2010 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]