Данила Стоянова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | публикуване

 

 

 

Електронна публикация на 11. април 2020 г.
Публикация в кн. „Последните (поети от 80-те години)“, Издателство „Сиела“, С., 2010 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]