Гален Ганев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | азбучен каталог

 

 

Гален Ганев

         Гален Ганев е роден в Чирпан. Живее и работи в Пловдив.
         Има издадени три стихосбирки „Градски ден“ (№6 на библиотека „Тракия“ на списание „Тракия“, 1983), „Роля“ (1990), „Концерт за шапка и перо“ (2000).
         „Градски ден“ печели конкурса на списание „Тракия“ за право на публикуване на първа книга от млад автор.
         През 1991 година става лауреат на голямата награда за поезия „Южна пролет“ за стихосбирката „Роля“.
         „Концерт за шапка и перо“ печели наградата на Дружеството на писателите - Пловдив за най-добра поетична книга на 2000 г.
         В конкурса на радио „Веселина“ „За един по-човечен свят“, 2002 г. цикъл негови стихове е удостоен с наградата за оригиналност в поетичното мислене. В същия конкурс през 2005 година получава първа награда.
         Авторът е член на Сдружение на български писатели - София и на Дружеството на писателите - Пловдив.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]