Гергана Златкова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

ТОПОСИ

 

Гергана Златкова

 

 

 

В диплите на планината
са разпилени
космически паяжини
от електрически съзвездия.
Искрящо бели паяци тъкат
светли нишки в мрака.
Автомобилните фарове
издайнически прорязват
невидимите реки от улици,
изтичащи в шосетата…
Стърженето, грохотът …
барабаненият ритъм
се разстилат
механично по
релсите на времето…
Времето, което
сякаш не е
себе си.
Влакът –
допотопен динозавър -
се влачи
като стоножка
между географски точки
и вселени…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 06. април 2016 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]