Гергана Златкова

литературна критика, поезия

Литературен клуб - над 20 години! | литературна критика | азбучен каталог

 

 

Гергана Златкова

 

 

         Гергана Златкова е родена в София. Докторантка по Западноевропейска литература в СУ „Св. Климент Охридски”. Активна доброволка в читалищни библиотеки през 2011 година и в Център за култура и дебат „Червената къща” („Андрей Николов”) през периода април-юли 2012 г. Като докторантка води упражнения по западноевропейска литература в два последователни семестъра (2012/2013 г.), а от 2014 г. е хонорувана преподавателка по български език за чужденци. Пише дисертация на тема „Фентъзи прозата на Дж. Р. Р. Толкин, К. С. Луис и У. Ле Гуин. Мит, хроника, светоизграждане”. Завършила е магистърската програма по „Литературознание” във Факултета по славянски филологии в същия университет през 2009 г., със защита на дипломна работа на тема „Митологични образи и мотиви в романа „Към Фара” на Вирджиния Улф”. През 2007/2008 г. се дипломира като бакалавър в специалностите „Български език и английски език” и „Български език и история” в ПУ „Паисий Хилендарски” - филиал гр. Смолян. През октомври 2007 г. защитава успешно дипломна работа на тема „Драматургията на Константин Илиев - мост във времето, или спомените на Гарвана”. Има участия в научни конференции с национално и международно участие и публикации в различни сборници. Пише поезия под псевдонима „Езерната”. Интереси: в различни области на литературата, историята и изкуството. Хоби - планинарство.

 

 

 

 

 

 

©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]